Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

0b1e5722ea454d93f61817f038ed68d6b0503d20b9baec1e35f6192615b4bbc0
1KBBxSapeS8gqqBVzFCZoEYnfswiBFc3ws
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org ) 0.094865 BTC
13wyizYc3BTmZzQftVUW3zXNqjtpFbMxaF 0.885813 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2015-01-01 14:59:41
Bao gồm trong khối 336959 ( 2015-01-01 15:01:04 + 1 Phút )
Xác nhận 200161
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.980688 BTC
Tổng sản lượng 0.980678 BTC
Phí 0.00001 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 4.425 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 1.106 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.094865 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu