Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

0aad0b72189c6ba1ecd88923b38dae216e1cb8cd39b13fcb1f4c0d3e606a5646
1CeovNcPnSgW4qqBebtxhos9eCnJC8LGGH
12puFkeRRhjVJrHXXeMcxcEepqEdtBZWrt 52.6689103 BTC
3BaeY52Gbn6uK3kCAYjp2u9oraipvvruNV 0.05 BTC
Tóm lược
Kích thước 223 (Byte)
Cân nặng 892
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:26
Thời gian khóa Khối: 476232
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 60801
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 52.7195347 BTC
Tổng sản lượng 52.7189103 BTC
Phí 0.0006244 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 280 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 70 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.05 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu