Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

0a19fa4d7e49928664aa5537eb56fc36295a3adbf57d0167ed3eb33d916f4657
1Av941ZshsYpHfG4mu3PZTm5bna5GuqwcW
1PvZ7rzbDhLEVf3T1nEt48frrbpDUdvXfN 0.00967991 BTC
1CnCkC2SAque7HEcWd6Tv4KeRNe8w4MHxT 0.0198 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-07-17 15:17:35
Thời gian khóa Khối: 476232
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 18 Phút )
Xác nhận 60706
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.02985134 BTC
Tổng sản lượng 0.02947991 BTC
Phí 0.00037143 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 165.08 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 41.27 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00967991 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu