Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

08da042c4446d005168962df0a890b5d5347cf896a350bd285cd7a069afc138a
16NFU1TLqJFqfNmjmS1Jwb8hAKUaKoK59y
1PhfYJ8xTXhHFvxMJhXYzmvup2LYHmrJXj
1FLpYS5K5776Wi6u4w47sqxHEc7A9VJwcJ 0.4476 BTC
1gm5UaZKMh2BpyqrCwePq3FbH7neYUawq 0.05424722 BTC
Tóm lược
Kích thước 373 (Byte)
Cân nặng 1492
Thời gian nhận 2017-08-06 02:13:58
Bao gồm trong khối 479287 ( 2017-08-06 02:14:13 + 0 Phút )
Xác nhận 58540
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.50224722 BTC
Tổng sản lượng 0.50184722 BTC
Phí 0.0004 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 107.239 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 26.81 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.4476 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu