Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

08420f0f048fb04c0d9442c77bfb4aa97f302794d0cdd12e261cf841a705f562
18NQnU75mFrTGoxZEWjWpdfJDYQ5AnCkuM
15CQY1ZC9D9e2qfBSBrThEaML6RcYPh1oi 6.26574064 BTC
1Y24ReJsFNAA2G4sKMSpmqX7GuqUagcbQ 0.03303896 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:02
Thời gian khóa Khối: 476219
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 2 Phút )
Xác nhận 61217
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 6.2993898 BTC
Tổng sản lượng 6.2987796 BTC
Phí 0.0006102 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 270 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 67.5 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.03303896 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu