Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

0714e4febdbe3df8d74027e76fc163204f6fb47d8c734f3193eeee84b7129a74
1GsgcGFGbWpWWTuGuAhGYpBAM59tjJqtNm
16h8CEYBhRfe8H3CejaqGsNCxZpRGJcNfi 0.001 BTC
1NgFEWZHpvQqMvt4dNrD4K27TqgiXoYdxe 0.01270806 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-07-17 15:16:11
Thời gian khóa Khối: 476232
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 19 Phút )
Xác nhận 66863
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.01407949 BTC
Tổng sản lượng 0.01370806 BTC
Phí 0.00037143 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 164.35 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 41.087 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.001 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu