Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

06ff36ffeec94f994b5eea87c50c3c3e7d03909709014dcce55f186969a3efc3
1AmqUFeSxCtqZJYhXk7U6iPLrsiKW2Ckmg
14VkTHBRJ2SNvjUeLd8SDxJFaPpjcgd92e
1FLpYS5K5776Wi6u4w47sqxHEc7A9VJwcJ 0.433 BTC
Tóm lược
Kích thước 339 (Byte)
Cân nặng 1356
Thời gian nhận 2017-08-09 03:19:48
Bao gồm trong khối 479745 ( 2017-08-09 03:23:59 + 4 Phút )
Xác nhận 62912
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.43371353 BTC
Tổng sản lượng 0.433 BTC
Phí 0.00071353 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 210.481 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 52.62 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.433 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu