Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

04dfe5d2b9841411c08e177c2265084210221f3dac2c457d8523046f0ecb88be
1C8h2SeXNTtujZUJxVXJFgUGob89qQBN4W
1ADNCsqSkXawDr3k8i4PYKVBZDwchNA48U 0.022414 BTC
Tóm lược
Kích thước 192 (Byte)
Cân nặng 768
Thời gian nhận 2017-07-17 15:35:26
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 0 Phút )
Xác nhận 66246
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.022914 BTC
Tổng sản lượng 0.022414 BTC
Phí 0.0005 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 260.417 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 65.104 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.022414 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu