Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

0353abd8c5c7cc126f486d0a71ac65c0f81a8a379147d6afa97eae01d5f35f13
1ABGWXGh3ZY7aFG4NcttoYdJj2pCs1atJE
17gpHCTYEXkW1eer7NkVbuT2xGaHKT3xr3 0.05358913 BTC
1D62CXFqSF39XppiTWV4i2KX3uV9jUPEhX 0.02101357 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-11-26 00:58:57
Bao gồm trong khối 496120 ( 2017-11-26 01:04:06 + 5 Phút )
Xác nhận 40840
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.07492277 BTC
Tổng sản lượng 0.0746027 BTC
Phí 0.00032007 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 142.253 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 35.563 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.02101357 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu