Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

034085f291a58485a7538d709f2fd56b079f55ee832de22fbfc6be450d35d66a
1PStmqDEMhraUNpUixcHQAw18fjhNKyurh
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org ) 0.090292 BTC
1AfRb6uLEj6jSjSGnFGSS4fZqfNER9Fc5K 1.35322 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2015-07-19 12:08:00
Bao gồm trong khối 366017 ( 2015-07-19 12:16:33 + 9 Phút )
Xác nhận 170790
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 1.443522 BTC
Tổng sản lượng 1.443512 BTC
Phí 0.00001 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 4.444 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 1.111 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.090292 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu