Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

032daef8830711d3568002cd6dfe2039413959b14461487af7adce422c4294b4
1Kxk3FByMGj9H5sfQEpin1nJAhmZKvWVRj
16epe56SR93CgtfuuRTYaMJLs5JGznQJ1W
1Hn2efhFxCHFZtt1hRomygjxQnpmACy2PD
13zu5RuHZAg2dGiwaXodjyC3mVdSxVMPDe 0.20955152 BTC
1KmSfeXH1zGrujARsQb4zqGxAyZHWdbHMR 0.00919441 BTC
Tóm lược
Kích thước 522 (Byte)
Cân nặng 2088
Thời gian nhận 2017-07-17 15:13:09
Thời gian khóa Khối: 476232
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 22 Phút )
Xác nhận 56673 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.21960385 BTC
Tổng sản lượng 0.21874593 BTC
Phí 0.00085792 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 164.352 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 41.088 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.20955152 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu