Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

02de2b6dc0038c384c6aa060abca5edd4f3f7a61c296aa7781c0db1e83522412
1FLpYS5K5776Wi6u4w47sqxHEc7A9VJwcJ
13TKaZQYyKguPQaHePHqHMvuMECzdJkEKN 0.5467 BTC
Tóm lược
Kích thước 192 (Byte)
Cân nặng 768
Thời gian nhận 2017-07-30 06:39:25
Bao gồm trong khối 478228 ( 2017-07-30 06:55:17 + 16 Phút )
Xác nhận 54378 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.547 BTC
Tổng sản lượng 0.5467 BTC
Phí 0.0003 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 156.25 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 39.062 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.5467 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu