Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

02da4b60421bec5b019cad3b2ab2910194ad55c9cafb8a52cae50d658551e653
1GwifTHqRGMAYXDJwS7qxXkxjGsNED8DxH
115d8kuCT5PcnbGV9qVjeBHsE1iUyraaQD 0.05347585 BTC
1GwifTHqRGMAYXDJwS7qxXkxjGsNED8DxH 1.33722 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2018-01-05 06:39:42
Bao gồm trong khối 502651 ( 2018-01-05 06:42:02 + 2 Phút )
Xác nhận 40217
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 1.39138 BTC
Tổng sản lượng 1.39069585 BTC
Phí 0.00068415 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 304.067 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 76.017 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.05347585 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu