Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

02a2f915cdc2b069d4543d2c5007f2d52df072eb9f2bcdf99cf49a9806307e0d
1JZ4sWfHiyTeMzyhrpUrX7trLiMHGvo9AV
15YmFzLr2BgLkYxpoeq3bjp3bxbeB4GS2X 0.00981174 BTC
1CYAYL27PQtjYDBXGa2SiQh6i8CAZpyf8u 0.0038 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2018-01-03 21:16:45
Thời gian khóa Khối: 502426
Bao gồm trong khối 502427 ( 2018-01-03 21:17:53 + 1 Phút )
Xác nhận 39823
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.01497 BTC
Tổng sản lượng 0.01361174 BTC
Phí 0.00135826 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 603.671 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 150.918 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.0038 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu