Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

0255d65069be9dd870cb37f7394dfc98821ba40a8ce2a3d63293a0a244d1761d
1MpiqkHpGvHth4EDCy3F5oMDHDtH6eK6QL
1A2UzyZNCTTwDUjGmL3ek4F4GG8NAriL2w 0.00136524 BTC
12qQTA1zQ7r7ZkEjibXtmED5SN6dWxq9rp 0.01021003 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-12-05 13:42:46
Thời gian khóa Khối: 497735
Bao gồm trong khối 497736 ( 2017-12-05 13:44:13 + 1 Phút )
Xác nhận 44915
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.01186719 BTC
Tổng sản lượng 0.01157527 BTC
Phí 0.00029192 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 129.168 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 32.292 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00136524 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu