Khối #0

Tóm lược
Số lượng giao dịch 1
Tổng sản lượng 50 BTC
Số lượng giao dịch ước tính 0 BTC
Phí giao dịch 0 BTC
Chiều cao 0 (Chuỗi chính)
Dấu thời gian 2009-01-03 18:15:05
Thời gian nhận 2009-01-03 18:15:05
Chuyển tiếp theo Unknown
Khó khăn 1
Bits 486604799
Kích thước 0.285 kB
Cân nặng 0.896 kWU
Phiên bản 1
Nonce 2083236893
Chặn Phần thưởng 50 BTC
Hashes
Hash 000000000019d6689c085ae165831e934ff763ae46a2a6c172b3f1b60a8ce26f
Khối trước
(Các) Khối tiếp theo
Merkle Root

Giao dịch

4a5e1e4baab89f3a32518a88c31bc87f618f76673e2cc77ab2127b7afdeda33b 2009-01-03 18:15:05
Không có đầu vào (đồng tiền mới phát sinh)1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa (Genesis of Bitcoin ) 50 BTC