Khối #508436

Tóm lược
Số lượng giao dịch 1869
Tổng sản lượng 4,486.37943104 BTC
Số lượng giao dịch ước tính 370.0170918 BTC
Phí giao dịch 0.07108941 BTC
Chiều cao 508436 (Chuỗi chính)
Dấu thời gian 2018-02-09 22:27:50
Thời gian nhận 2018-02-09 22:27:50
Chuyển tiếp theo BTC.TOP
Khó khăn 2,874,674,234,415.94
Bits 392292856
Kích thước 1103.252 kB
Cân nặng 3992.834 kWU
Phiên bản 0x20000000
Nonce 606133710
Chặn Phần thưởng 12.5 BTC
Hashes
Hash 0000000000000000005de88acf41e2bcb20545b31cf3fd52e9e3344d0a02f3e1
Khối trước
(Các) Khối tiếp theo
Merkle Root

Giao dịch

260e75c682a620f650f1e9a75b0302b1a3a69219807dbeb44ad9fe8ed7e2cb6c 2018-02-09 22:27:50
Không có đầu vào (đồng tiền mới phát sinh)1Hz96kJKF2HLPGY15JWLB5m9qGNxvt8tHJ 12.57108941 BTC
Không thể giải mã địa chỉ đầu ra 0 BTC
8900f3ffdccca83baecad89bc9ae9edae058b75c1d484c6e2af7f13f97a3451a 2018-02-09 22:27:50
bc1qmhg3ca8f2gr9gdc5chlns3tuges65ya4ywz8g3
bc1qmhg3ca8f2gr9gdc5chlns3tuges65ya4ywz8g3 0.01910364 BTC
Không thể giải mã địa chỉ đầu ra 0 BTC
17d7352a115c82cc612b5f3711e4d3b874e3d87e8cd27f6e26542f248fa7af56 2018-02-09 22:27:50
bc1qugqdmez7kpff46lgdctqvraekyyspz6ka240pn
bc1qugqdmez7kpff46lgdctqvraekyyspz6ka240pn 0.02180801 BTC
Không thể giải mã địa chỉ đầu ra 0 BTC