Tóm lược
Chiều cao 495251 (Main chain)
Hash 000000000000000000c8e6b5d4fe2ee29b0e2f25fafed803f5903e062968ead8
Khối trước 000000000000000000402e125e72554c225cfff747a061b624061d2c101e9e0b
Các khối tiếp theo 00000000000000000089d1f31c6e29f58b1023a5ab8a616a31048cc01c1e334d
Thời gian 2017-11-20 13:47:45
Thời gian nhận 2017-11-20 13:47:45
Chuyển tiếp theo Bixin
Khó khăn 1,364,422,081,125.15
Bits 402705995
Số lượng giao dịch 2304
Tổng sản lượng 23,037.98041815 BTC
Số lượng giao dịch ước tính 1,429.98071503 BTC
Kích thước 1046.379 KB
Phiên bản 0x20000000
Merkle Root 8061addf9d6c9f03acdde5edfe2d7433a5542be3ba53296611a59a5fa8679fcb
Nonce 1437466402
Chặn Phần thưởng 12.5 BTC
Phí giao dịch 1.34119576 BTC