Tóm lược
Chiều cao 495249 (Main chain)
Hash 000000000000000000ce46ea57590719998e6408185b234ec950c71f2fdcc3ac
Khối trước 000000000000000000345e1eace92469a7de99658ffc1433e7022766e5abf8bf
Các khối tiếp theo 000000000000000000402e125e72554c225cfff747a061b624061d2c101e9e0b
Thời gian 2017-11-20 13:30:40
Thời gian nhận 2017-11-20 13:30:40
Chuyển tiếp theo Bixin
Khó khăn 1,364,422,081,125.15
Bits 402705995
Số lượng giao dịch 2164
Tổng sản lượng 28,904.26616532 BTC
Số lượng giao dịch ước tính 1,813.78995484 BTC
Kích thước 1049.524 KB
Phiên bản 0x20000000
Merkle Root 8b032660d1f9a3a40dfb801c80f73ddd2f9d9278a334133142f13a3dbc6785cc
Nonce 2312704084
Chặn Phần thưởng 12.5 BTC
Phí giao dịch 2.49706184 BTC