Tóm lược
Chiều cao 494990 (Main chain)
Hash 000000000000000000c8ecd93fc4a23600cd98f8658a8bdadc470a9ecf34b746
Khối trước 0000000000000000001e63c2e20977d0dba4f2d825881dcf70eebdac0407ec26
Các khối tiếp theo 0000000000000000005c7a5fa029426a062b5e7b118c108f45ab9e732caaf877
Thời gian 2017-11-18 23:18:35
Thời gian nhận 2017-11-18 23:18:35
Chuyển tiếp theo Bixin
Khó khăn 1,364,422,081,125.15
Bits 402705995
Số lượng giao dịch 1733
Tổng sản lượng 13,994.56098276 BTC
Số lượng giao dịch ước tính 1,118.30124561 BTC
Kích thước 1026.304 KB
Phiên bản 0x20000000
Merkle Root 3eb8b280f9a39e5d1fe2005b9347059ee57fb6eb8c95ceb8f19b016134003fea
Nonce 4093300570
Chặn Phần thưởng 12.5 BTC
Phí giao dịch 1.18958535 BTC