Tóm lược
Chiều cao 494883 (Main chain)
Hash 0000000000000000006835a416b9e7a934acd8e3e95f504a3f66298cd8f48e51
Khối trước 00000000000000000070742e898d4ad2c50f4bd48f51e6d1aa1ddc88a3e55cc0
Các khối tiếp theo 0000000000000000008428f61aa9d0e72f3f97bd6ab8e5d0453fdea7a0d9d3fa
Thời gian 2017-11-18 04:32:13
Thời gian nhận 2017-11-18 04:32:13
Chuyển tiếp theo Bixin
Khó khăn 1,364,422,081,125.15
Bits 402705995
Số lượng giao dịch 2028
Tổng sản lượng 50,830.04381801 BTC
Số lượng giao dịch ước tính 4,127.2027965 BTC
Kích thước 1058.975 KB
Phiên bản 0x20000000
Merkle Root ab075fa77c768774a9129859a243daeab6aba4f02d3b3886fd7e393a22767aa3
Nonce 3048932220
Chặn Phần thưởng 12.5 BTC
Phí giao dịch 4.3618262 BTC