Tóm lược
Chiều cao 494823 (Main chain)
Hash 000000000000000000b49ab66f308a48764f75d1293c6c78a23dad57c7948b02
Khối trước 000000000000000000515c54114769331da6f4261c7f43c953c4881aadf153cc
Các khối tiếp theo 0000000000000000009d1523123a935d45595357fe283effcca48a075bbe1640
Thời gian 2017-11-17 18:38:16
Thời gian nhận 2017-11-17 18:38:16
Chuyển tiếp theo Bixin
Khó khăn 1,364,422,081,125.15
Bits 402705995
Số lượng giao dịch 2212
Tổng sản lượng 17,687.04902659 BTC
Số lượng giao dịch ước tính 896.25762687 BTC
Kích thước 1041.133 KB
Phiên bản 0x20000000
Merkle Root b900eaef1aa89f985ba02c7261f8a117c81f7e01176d51238bbe92d54f44948c
Nonce 412234373
Chặn Phần thưởng 12.5 BTC
Phí giao dịch 2.86207627 BTC