Tóm lược
Chiều cao 494817 (Main chain)
Hash 000000000000000000481808f04b649e7242b72322df1c95cb8ed9d9f7f5ce11
Khối trước 000000000000000000baf76b31351cd3ee930bbf37b2a515288780ba6952d48f
Các khối tiếp theo 000000000000000000406948288a35f54e4dbce352414c0da91dacebe6f47926
Thời gian 2017-11-17 17:36:12
Thời gian nhận 2017-11-17 17:36:12
Chuyển tiếp theo Bixin
Khó khăn 1,364,422,081,125.15
Bits 402705995
Số lượng giao dịch 784
Tổng sản lượng 5,055.06158808 BTC
Số lượng giao dịch ước tính 445.86834899 BTC
Kích thước 1021.077 KB
Phiên bản 0x20000000
Merkle Root 1bf6e83083ddf924c21f810c9b10e2a7b4bff5b2cca4f4278ac4bbd99b5835fe
Nonce 3650644106
Chặn Phần thưởng 12.5 BTC
Phí giao dịch 1.03318193 BTC