Tóm lược
Chiều cao 494512 (Main chain)
Hash 000000000000000000437430a1b1b48fa7a88dce5a6e2b5e835a0c76c9231a99
Khối trước 0000000000000000009533dfaf29f54509c28f91cc1ff6f797b070ea4420e43f
Các khối tiếp theo 000000000000000000919cdad40ce0ed885ec1a62dbbea1d5889d0962f982a47
Thời gian 2017-11-15 19:39:39
Thời gian nhận 2017-11-15 19:39:39
Chuyển tiếp theo Bixin
Khó khăn 1,364,422,081,125.15
Bits 402705995
Số lượng giao dịch 1250
Tổng sản lượng 9,363.57356636 BTC
Số lượng giao dịch ước tính 3,652.45838489 BTC
Kích thước 1044.012 KB
Phiên bản 0x20000000
Merkle Root 7e812b3387b0c817f1d129ff278baed7a11f2a957e832819bc6aa78f2a892b20
Nonce 757860250
Chặn Phần thưởng 12.5 BTC
Phí giao dịch 1.22207545 BTC