Tóm lược
Chiều cao 494287 (Main chain)
Hash 0000000000000000005847ff9461c2b43147bb0a5e47a29a164b08a026bad72d
Khối trước 000000000000000000051a2fd54a54359f01f9dfd9645d3f08f309a0eb55c863
Các khối tiếp theo 0000000000000000008ad2aec08a39ebcf7888bd90f6122d3234eac6cf9a8dec
Thời gian 2017-11-14 05:06:48
Khó khăn 1,364,422,081,125.15
Bits 402705995
Số lượng giao dịch 2154
Tổng sản lượng 38,908.61646439 BTC
Số lượng giao dịch ước tính 2,752.67788745 BTC
Kích thước 1035.167 KB
Phiên bản 0x20000000
Merkle Root 8feec8f7b2f812fa27aa0b7267d419bde5b7ebbf82b8395a5b5bf6f79cbb8654
Nonce 1428215027
Chặn Phần thưởng 12.5 BTC
Phí giao dịch 7.25641096 BTC