Tóm lược
Chiều cao 277316 (Main chain)
Hash 0000000000000001b6b9a13b095e96db41c4a928b97ef2d944a9b31b2cc7bdc4
Khối trước 0000000000000002a7bbd25a417c0374cc55261021e8a9ca74442b01284f0569
Các khối tiếp theo 000000000000000010236c269dd6ed714dd5db39d36b33959079d78dfd431ba7
Thời gian 2013-12-27 23:11:54
Thời gian nhận 2013-12-27 23:09:56
Chuyển tiếp theo 98.117.76.152
Khó khăn 1,180,923,195.26
Bits 419668748
Số lượng giao dịch 419
Tổng sản lượng 10,322.07722534 BTC
Số lượng giao dịch ước tính 777.75279147 BTC
Kích thước 218.629 KB
Phiên bản 2
Merkle Root c91c008c26e50763e9f548bb8b2fc323735f73577effbc55502c51eb4cc7cf2e
Nonce 924591752
Chặn Phần thưởng 25 BTC
Phí giao dịch 0.09094928 BTC