การซื้อขาย ดูข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม bitcoin

e9734d10246c7544b5f182b90ba0f84dc54554b2432eb5c61f3a1662be4dd5d0
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive )
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org )
18b64y3tTnouztbCeoyB6G1vY9AYNHFs6e 0.27789282 BTC
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.00199825 BTC
สรุป
ขนาด 9051 (ไบต์)
น้ำหนัก 36204
เวลาที่ได้รับ 2015-01-01 16:21:25
รวมอยู่ในบล็อก 336972 ( 2015-01-01 16:25:44 + 4 นาที )
การยืนยัน 200303
จินตนาการ ดูแผนภูมิต้นไม้
อินพุตและเอาต์พุต
อินพุตทั้งหมด 0.28089107 BTC
ผลผลิตทั้งหมด 0.27989107 BTC
ค่าเล่าเรียน 0.001 BTC
ค่าธรรมเนียมต่อไบต์ 11.049 sat/B
ค่าธรรมเนียมต่อหน่วยน้ำหนัก 2.762 sat/WU
ประมาณการ BTC Transacted 0.27789282 BTC
สคริป แสดงสคริปต์และ coinbase