กลุ่ม #0

สรุป
จำนวนธุรกรรม 1
ผลผลิตทั้งหมด 50 BTC
ปริมาณธุรกรรมโดยประมาณ 0 BTC
ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม 0 BTC
ความสูง 0 (Chain หลัก)
การประทับเวลา 2009-01-03 18:15:05
เวลาที่ได้รับ 2009-01-03 18:15:05
รีเลย์โดย Unknown
ความยาก 1
เกร็ด 486604799
ขนาด 0.285 kB
น้ำหนัก 0.896 kWU
รุ่น 1
nonce 2083236893
บล็อกรางวัล 50 BTC
hashes
กัญชา 000000000019d6689c085ae165831e934ff763ae46a2a6c172b3f1b60a8ce26f
บล็อกก่อนหน้า
Next Block (s)
Merkle Root

การทำธุรกรรม

4a5e1e4baab89f3a32518a88c31bc87f618f76673e2cc77ab2127b7afdeda33b 2009-01-03 18:15:05
ไม่มีอินพุต (เหรียญที่สร้างขึ้นใหม่)1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa (Genesis of Bitcoin ) 50 BTC