กลุ่ม #508436

สรุป
จำนวนธุรกรรม 1869
ผลผลิตทั้งหมด 4,486.37943104 BTC
ปริมาณธุรกรรมโดยประมาณ 370.0170918 BTC
ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม 0.07108941 BTC
ความสูง 508436 (Chain หลัก)
การประทับเวลา 2018-02-09 22:27:50
เวลาที่ได้รับ 2018-02-09 22:27:50
รีเลย์โดย BTC.TOP
ความยาก 2,874,674,234,415.94
เกร็ด 392292856
ขนาด 1103.252 kB
น้ำหนัก 3992.834 kWU
รุ่น 0x20000000
nonce 606133710
บล็อกรางวัล 12.5 BTC
hashes
กัญชา 0000000000000000005de88acf41e2bcb20545b31cf3fd52e9e3344d0a02f3e1
บล็อกก่อนหน้า
Next Block (s)
Merkle Root

การทำธุรกรรม

260e75c682a620f650f1e9a75b0302b1a3a69219807dbeb44ad9fe8ed7e2cb6c 2018-02-09 22:27:50
ไม่มีอินพุต (เหรียญที่สร้างขึ้นใหม่)1Hz96kJKF2HLPGY15JWLB5m9qGNxvt8tHJ 12.57108941 BTC
ไม่สามารถถอดรหัสที่อยู่เอาต์พุต 0 BTC
8900f3ffdccca83baecad89bc9ae9edae058b75c1d484c6e2af7f13f97a3451a 2018-02-09 22:27:50
bc1qmhg3ca8f2gr9gdc5chlns3tuges65ya4ywz8g3
bc1qmhg3ca8f2gr9gdc5chlns3tuges65ya4ywz8g3 0.01910364 BTC
ไม่สามารถถอดรหัสที่อยู่เอาต์พุต 0 BTC
17d7352a115c82cc612b5f3711e4d3b874e3d87e8cd27f6e26542f248fa7af56 2018-02-09 22:27:50
bc1qugqdmez7kpff46lgdctqvraekyyspz6ka240pn
bc1qugqdmez7kpff46lgdctqvraekyyspz6ka240pn 0.02180801 BTC
ไม่สามารถถอดรหัสที่อยู่เอาต์พุต 0 BTC