สรุป
ความสูง 277316 (Main chain)
กัญชา 0000000000000001b6b9a13b095e96db41c4a928b97ef2d944a9b31b2cc7bdc4
บล็อกก่อนหน้า 0000000000000002a7bbd25a417c0374cc55261021e8a9ca74442b01284f0569
บล็อกถัดไป 000000000000000010236c269dd6ed714dd5db39d36b33959079d78dfd431ba7
เวลา 2013-12-27 23:11:54
เวลาที่ได้รับ 2013-12-27 23:09:56
รีเลย์โดย 98.117.76.152
ความยาก 1,180,923,195.26
Bits 419668748
จำนวนธุรกรรม 419
ผลผลิตทั้งหมด 10,322.07722534 BTC
ปริมาณธุรกรรมโดยประมาณ 777.75279147 BTC
ขนาด 218.629 KB
รุ่น 2
Merkle Root c91c008c26e50763e9f548bb8b2fc323735f73577effbc55502c51eb4cc7cf2e
nonce 924591752
บล็อกรางวัล 25 BTC
ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม 0.09094928 BTC