ที่อยู่ Bitcoin ที่อยู่เป็นตัวระบุที่ใช้ในการส่งไปยังผู้อื่น Bitcoins

การทำธุรกรรม
ไม่ได้รายการ 2
ได้รับทั้งหมด 50.0001 BTC
ยอดคงเหลือขั้นสุดท้าย 50.0001 BTC

การทำธุรกรรม (เก่าที่สุดก่อน)

80d02f4ecf7b67a44742ee76209eaa4ac348a7ab2865c51ad966a756b7954590 2015-10-18 01:46:51
1DMB2Xt8mFPABcCLkcGZrEbGvVS1bf416u
1PetNL4w8ymkZHwoPsq1n29pdQ1htgCmu9 0.0001 BTC
c63ca6d1680d3fae1ebd375304c775f09168a2c377ebcb708d6a71c9a7e9233e 2009-01-24 16:56:42
ไม่มีอินพุต (เหรียญที่สร้างขึ้นใหม่)1PetNL4w8ymkZHwoPsq1n29pdQ1htgCmu9 50 BTC