ที่อยู่ Bitcoin ที่อยู่เป็นตัวระบุที่ใช้ในการส่งไปยังผู้อื่น Bitcoins

การทำธุรกรรม
ไม่ได้รายการ 2
ได้รับทั้งหมด 50.0001 BTC
ยอดคงเหลือขั้นสุดท้าย 50.0001 BTC

การทำธุรกรรม (เก่าที่สุดก่อน)

4bead54c35b4274ec9c55f1953cf0949319e77176df3922d6f693a9021493241 2015-10-18 14:04:12
1DMB2Xt8mFPABcCLkcGZrEbGvVS1bf416u
1GVW4Nr9KoB1EfKywQRJpyNaygThA3ZVsc 0.0001 BTC
0be9d055705cc0b62f7b9a437165a87c353956abc8a654dbb5f311b0128e2c35 2009-04-29 02:21:57
ไม่มีอินพุต (เหรียญที่สร้างขึ้นใหม่)1GVW4Nr9KoB1EfKywQRJpyNaygThA3ZVsc 50 BTC