ที่อยู่ Bitcoin ที่อยู่เป็นตัวระบุที่ใช้ในการส่งไปยังผู้อื่น Bitcoins

การทำธุรกรรม
ไม่ได้รายการ 2
ได้รับทั้งหมด 50.0001 BTC
ยอดคงเหลือขั้นสุดท้าย 50.0001 BTC

การทำธุรกรรม (เก่าที่สุดก่อน)

433d5c959ca6af6a7d3d20a29aaef16204072eb7e6f204b9c05d6f81230f88fa 2015-10-18 01:46:51
1DMB2Xt8mFPABcCLkcGZrEbGvVS1bf416u
19QdcRCKmWJwHtkbNZxyY1cwQa89Hh8FY5 0.0001 BTC
6568ce3deb828c2192f492e84a4868d63fa5dc5e95f5b516785eb19f2acb48b4 2009-01-25 00:04:09
ไม่มีอินพุต (เหรียญที่สร้างขึ้นใหม่)19QdcRCKmWJwHtkbNZxyY1cwQa89Hh8FY5 50 BTC