ที่อยู่ Bitcoin ที่อยู่เป็นตัวระบุที่ใช้ในการส่งไปยังผู้อื่น Bitcoins

การทำธุรกรรม
ไม่ได้รายการ 1
ได้รับทั้งหมด 0.00001 BTC
ยอดคงเหลือขั้นสุดท้าย 0.00001 BTC

การทำธุรกรรม (เก่าที่สุดก่อน)

099c0fd06d18953c886121ff143ea0a20d0baf29999f424fa1ac707a81cf4987 2014-12-05 22:50:38
1LaxoTrQy51LnB289VmoSAgN6J6UrJbfL9
16bN1HieFYdkZ5t4svvr57B6BGoKih9pA 0.00001 BTC