ที่อยู่ Bitcoin ที่อยู่เป็นตัวระบุที่ใช้ในการส่งไปยังผู้อื่น Bitcoins

การทำธุรกรรม
ไม่ได้รายการ 2
ได้รับทั้งหมด 50.0001 BTC
ยอดคงเหลือขั้นสุดท้าย 50.0001 BTC

การทำธุรกรรม (เก่าที่สุดก่อน)

433d5c959ca6af6a7d3d20a29aaef16204072eb7e6f204b9c05d6f81230f88fa 2015-10-18 01:46:51
1DMB2Xt8mFPABcCLkcGZrEbGvVS1bf416u
14zQ7qPqZxgQyTCZrhdwzBku8Be9tyQ5Uw 0.0001 BTC
bff1544d945f2c4761f9c823446cd9336e6b807cb2f6594400ec3c09fcb99cec 2009-01-25 03:27:28
ไม่มีอินพุต (เหรียญที่สร้างขึ้นใหม่)14zQ7qPqZxgQyTCZrhdwzBku8Be9tyQ5Uw 50 BTC