En ram för luftdroppar

I det här dokumentet diskuterar vi våra ekonomiska och juridiska rationaliseringar med en uppsättning vägledande principer för planering och genomförande av flygplan. Slutligen lägger vi fram grunden för Blockchain Airdrops, tillsammans med de kriterier som kommer att styra Blockchain vid valet av vilka tokens vi ska flyga till våra användare.

Staten av Stablecoins

Stablecoins, som namnet antyder, är kryptokurvor som är utformade för att minimera prisvolatiliteten och står i stark kontrast till mer flyktiga kryptokassetter som bitcoin, vilket saknar en inbyggd prisstabilitetsmekanism. Betydande volatilitet benämns ofta som en av de främsta anledningarna till att många institutioner och individer har varit kvar på cryptocurrency sidelines hittills och stablecoins har utvecklats för att lösa problemet.

Framtiden är decentraliserad

Blockkedjor, Distribuerade Ledgers, och Framtiden för hållbar utveckling

Vi har nyligen samarbetat med volontärer från FN: s flyktingbyrå ​​(UNHCR), FN: s utvecklingsprogram (UNDP) och World Economic Forum (WEF) för att undersöka hur blockkedjetekniken stöder ett stort antal hållbarhets-, humanitära och miljöinitiativ.