Transakcja Zobacz informacje o transakcji bitcoin

Podsumowanie
Rozmiar 5208 (bajty)
Waga 20832
Czas otrzymania 2016-10-13 19:45:49
Zawarta w blokach 434202 ( 2016-10-13 20:06:52 + 21 minuty )
Potwierdzenia 156973
Wizualizacja Zobacz wykres drzewa
Przychody i wyjścia
Razem przychodów 250.01743096 BTC
Razem wychodzących 250.00743096 BTC
Opłaty 0.01 BTC
Opłata za bajt 192.012 sat/B
Opłata za jednostkę masy 48.003 sat/WU
Szacunkowa ilość BTC w transakcji 250.00743096 BTC
Skrypty Pokaż skrypty & coinbase