Transakcja Zobacz informacje o transakcji bitcoin

Podsumowanie
Rozmiar 374 (bajty)
Waga 1496
Czas otrzymania 2014-03-17 18:08:48
Zawarta w blokach 291058 ( 2014-03-17 18:29:34 + 21 minuty )
Potwierdzenia 295557
Wizualizacja Zobacz wykres drzewa
Przychody i wyjścia
Razem przychodów 0.01129202 BTC
Razem wychodzących 0.01119202 BTC
Opłaty 0.0001 BTC
Opłata za bajt 26.738 sat/B
Opłata za jednostkę masy 6.684 sat/WU
Szacunkowa ilość BTC w transakcji 0.01 BTC
Skrypty Pokaż skrypty & coinbase