Transaksi Lihat maklumat mengenai urus niaga Bitcoin

ecfbd4f856cd7ba7f19f1a54056ad4b5b91d46257ec42d8664b966078751c306
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive )
1j8L4btn9BH8SSUmsvXeDxbFaQgEyjyDw 0.00306748 BTC
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.00490289 BTC
Ringkasan
saiz 257 (bytes)
Berat 1028
Masa diterima 2017-12-07 23:08:46
Termasuk Dalam Blok 498325 ( 2017-12-09 02:32:43 + 1,644 minit )
pengesahan 39595
menggambarkan Paparan Carta Tree
Input dan Output
Jumlah Input 0.00847037 BTC
Jumlah Output 0.00797037 BTC
yuran 0.0005 BTC
Bayaran setiap bait 194.553 sat/B
Bayaran bagi setiap unit berat 48.638 sat/WU
Jangka BTC diniagakan 0.00306748 BTC
skrip Persembahan skrip & coinbase