Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

f120e44c7e5be2357984242e04e454e0bfda693e4f8737bc38ab44a14faa6612
1AzfcRHHc4oJNYkU21vvYjJ2iHFsRvs5Sy
17QxtXomD6CEzMTc55ECTP8easv5k5aFkF 0.948332 BTC
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org ) 0.225304 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 225 (Bytes)
Βάρος 900
Λήψη χρόνου 2015-01-02 15:06:22
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 337127 ( 2015-01-02 15:24:38 + 18 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 200236
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 1.173646 BTC
Συνολική παραγωγή 1.173636 BTC
Αμοιβές 0.00001 BTC
Χρέωση ανά byte 4.444 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 1.111 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.225304 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase