Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

ecd679176888a8c410258f318b27f85273511372beaf4b45bac31b671d8b8877
37e4Ugriitgm7ZxEvwYki2dpqAXsUipt4P
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org ) 0.0005 BTC
3QQnGWUNTyKLrcsJ7FSFVwwXwU1fpFZfTr 0.0093 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 338 (Bytes)
Βάρος 1352
Λήψη χρόνου 2014-08-16 23:05:49
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 315980 ( 2014-08-16 23:05:49 + 0 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 221689
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 0.0099 BTC
Συνολική παραγωγή 0.0098 BTC
Αμοιβές 0.0001 BTC
Χρέωση ανά byte 29.586 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 7.396 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.0005 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase