Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

e9943324c9b6c672ab7efd2d61ae0c1c174d0c984cd41c573cdfd68c89940604
15uiNZTmKH2CdV5xrqHexFsTFmDQ1w3VFK
1LTCCDSi1uTP7T1t7xozytZNJpagPnbU8g 4.23310512 BTC
3H2mubByZf43q74wq8jXh2bqVJZUZCWuDN 0.61803987 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 223 (bytes)
Βάρος 892
Λήψη χρόνου 2017-11-15 06:04:18
Χρόνος κλειδώματος ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 494429
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 494430 ( 2017-11-15 06:10:08 + 6 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 64305
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 4.85270816 BTC
Συνολική παραγωγή 4.85114499 BTC
Αμοιβές 0.00156317 BTC
Χρέωση ανά byte 700.973 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 175.243 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.61803987 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase