Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

e9734d10246c7544b5f182b90ba0f84dc54554b2432eb5c61f3a1662be4dd5d0
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive )
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org )
18b64y3tTnouztbCeoyB6G1vY9AYNHFs6e 0.27789282 BTC
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.00199825 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 9051 (Bytes)
Βάρος 36204
Λήψη χρόνου 2015-01-01 16:21:25
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 336972 ( 2015-01-01 16:25:44 + 4 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 200348
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 0.28089107 BTC
Συνολική παραγωγή 0.27989107 BTC
Αμοιβές 0.001 BTC
Χρέωση ανά byte 11.049 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 2.762 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.27789282 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase