Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

e59f566764978aef710735e2c05260f0fe217c39adb2fb2efb774854e63ead19
19UVDfnxGPCzKrPdU91vMjRJAcJNapbWfP
1tDDQG4TFPup2wo3PGH8eBCV4QdGotjtL 4.995291 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 192 (Bytes)
Βάρος 768
Λήψη χρόνου 2017-10-07 19:10:41
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 488745 ( 2017-10-07 19:27:03 + 16 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 54079
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 4.99559205 BTC
Συνολική παραγωγή 4.995291 BTC
Αμοιβές 0.00030105 BTC
Χρέωση ανά byte 156.797 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 39.199 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 4.995291 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase