Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

e169015874a1e6aa035d8a274128ff442c1ff19113a2e7b24f6935f05266aaaa
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive )
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org )
165jtsMWL6K7GTZMw9P6rZ3af8ucc2WStS 4 BTC
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.03583267 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 6535 (Bytes)
Βάρος 26140
Λήψη χρόνου 2017-03-09 16:43:22
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 456528 ( 2017-03-10 02:04:32 + 561 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 80169
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 4.03933267 BTC
Συνολική παραγωγή 4.03583267 BTC
Αμοιβές 0.0035 BTC
Χρέωση ανά byte 53.558 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 13.389 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 4 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase