Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

e0c5fffe742def0735fcb782a4e1e264456d464e2ae752edaaf9233bc9795ab1
1FSfBke6TrLtzBGfJyajGZxty1K6cnicEr
1YSCzWAuNwwtLJyBX4Bqa5C1g5wJG1uee 1.093789 BTC
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org ) 0.109963 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 225 (Bytes)
Βάρος 900
Λήψη χρόνου 2014-12-18 13:41:54
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 334836 ( 2014-12-18 14:16:04 + 34 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 202992
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 1.203762 BTC
Συνολική παραγωγή 1.203752 BTC
Αμοιβές 0.00001 BTC
Χρέωση ανά byte 4.444 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 1.111 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.109963 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase