Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

de27e85be189d4828b31283cddd24fa058e5d8c94c58372ac1b42276f8f48d92
1JfAkVUvUpvRKSH5kVGrpuK9oiKa2KoFAh
19BY2XCgbDe6WtTVbTyzM9eR3LYr6VitWK 0.000097 BTC
1Jw3axk9cb3Sf3gtjr3Xwby2Ly96DdwgbG 0.06931802 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 226 (Bytes)
Βάρος 904
Λήψη χρόνου 2017-04-24 20:16:46
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 463535 ( 2017-04-26 03:29:51 + 1,873 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 78835
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 0.06968622 BTC
Συνολική παραγωγή 0.06941502 BTC
Αμοιβές 0.0002712 BTC
Χρέωση ανά byte 120 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 30 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.000097 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase