Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

dbb84df2881b8cbd1c1b0614ed4df870910eeb78e55fec0dc84989236147fcb4
14bMSAr4zxrEysGSicG53HtLd8vFuNEYJV
19BY2XCgbDe6WtTVbTyzM9eR3LYr6VitWK 0.00262626 BTC
148Z3E6qR84MzVuxgmBanJLeSSoQg83ebK 0.23442152 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 226 (Bytes)
Βάρος 904
Λήψη χρόνου 2017-04-10 13:37:20
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 461272 ( 2017-04-10 14:22:00 + 45 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 81853
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 0.23731898 BTC
Συνολική παραγωγή 0.23704778 BTC
Αμοιβές 0.0002712 BTC
Χρέωση ανά byte 120 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 30 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.00262626 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase