Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

d979bbcc0b1fb9014cf7c0e99231fe0aebe256aecf4bd6e0194e35370fb11b2d
3JkuyX3TnzpkH47AsXV7TWepRhnrMbM9Mt
1ExUtyTsAZbp9UWV2BCZoQgSgsNTfxSwov 0.0022253 BTC
1GyMCgcjAdPVyMMxx83ew5gZmUWTDMGECm 0.02002773 BTC
3JkuyX3TnzpkH47AsXV7TWepRhnrMbM9Mt 0.00218506 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 408 (bytes)
Βάρος 966
Λήψη χρόνου 2017-11-15 06:01:10
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 494429 ( 2017-11-15 06:01:50 + 1 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 56290
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 0.02505809 BTC
Συνολική παραγωγή 0.02443809 BTC
Αμοιβές 0.00062 BTC
Χρέωση ανά byte 151.961 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 64.182 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.0022253 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase