Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

d8d1da041fdd8b166f904d559f30a5651deab574a6947514ea82493ff7bfdff2
1PBeXcrXrFWhvc36ccyYeSVVrKX7Fv7nXv
17Gjg2SSePnQDWs4kLTuMvapN2HvoZ6LGM 0.02958574 BTC
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.0008 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 226 (Bytes)
Βάρος 904
Λήψη χρόνου 2017-12-05 18:27:15
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 497781 ( 2017-12-05 19:08:04 + 41 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 35509 Επιβεβαιώσεις
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 0.03058566 BTC
Συνολική παραγωγή 0.03038574 BTC
Αμοιβές 0.00019992 BTC
Χρέωση ανά byte 88.46 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 22.115 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.0008 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase